لینکهای دامپزشکی

کسی که برای التیام درد انسانها می کوشد مهربان است و کسی که برای درد حیوانات دل می سوزاند مهربان ترین انسان هاست.
 • جشن دانش آموختگی دانشجویان اولین دوره دکترای عمومی دامپزشکی
  جشن دانش آموختگی دانشجویان اولین دوره دکترای عمومی دامپزشکی ورودی سال 1390

 • کارگاه پرورش زالو و زالو درمانی
  برگزاری کارگاه پرورش زالو و زالو درمانی در دانشکده دامپزشکی

 • برگزاری کارگاه مقاله نویسی در دانشکده دامپزشکی
  برگزاری کارگاه مقاله نویسی در دانشکده دامپزشکی

 • جلسه با رئیس دانشگاه
  جلسه تبادل دیدگاه رئیس و هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان با رئیس و معاونان دانشگاه برگزار شد.

 • گزارش رئیس دانشکده دامپزشکی از اقدامات انجام گرفته در دانشکده
  اقدامات زیر بنایی در دانشکده دامپزشکی

 • بازدید از دانشکده و بیمارستان دانشکده
  بازدید مدیر کل محترم دامپزشکی استان و هیأت همراه از دانشکده و بیمارستان دامپزشکی دانشگاه لرستان

 • کمیسیون تخصصی دامپزشکی
  انتصاب اعضای کمیسیون تخصصی دامپزشکی

 • تجهیز آزمایشگاه
  تجهیز آزمایشگاه به آخرین وسایل و تکنیک های تحقیقاتی

 • انتخابات کمیسیون تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان
  جلسه انتخاب اعضاء کمیسیون تخصصی دامپزشکی هیات ممیزه دانشگاه لرستان

 • تاسیس دو انجمن علمی علوم پایه و پاتوبیولوژی
  تاسیس دو انجمن علمی علوم پایه و پاتوبیولوژی

لینکهای داخلی
پیوندهاپی
پیوندها