فرم‌های معاونت آموزشی

دکتری

عنوان فایل

حجم فایل

دانلود فایل ضمیمه
پیشنهاد نامه
اندازه فایل : 43.8 KB
دانلود فایل ضمیمه
چارت دروس دوره کارشناسی ورودی 1400 و ماقبل
اندازه فایل : 445.4 KB
دانلود فایل ضمیمه
چارت دروس دوره کارشناسی ورودی 1401
اندازه فایل : 444.3 KB
دانلود فایل ضمیمه
پروژه کارشناسی
اندازه فایل : 19.6 KB
دانلود فایل ضمیمه
درخواست آزمایشگاه
اندازه فایل : 20.8 KB
دانلود فایل ضمیمه
آیین نامه میهمانی نقل و انتقال
اندازه فایل : 1.4 MB
دانلود فایل ضمیمه
آیین نامه وزارتی دکتری حرفه ای دامپزشکی_23769
اندازه فایل : 195.5 KB
دانلود فایل ضمیمه
شیوه نامه کارشناسی ارشد
اندازه فایل : 1.9 MB