اخبار بیمارستان دامپزشکی

درمان شغال زخمی توسط کادر متخصص بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان

GITX3439_9851


درمان گورکن مجروح مورد اصابت گلوله توسط کادر بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان

IMG_1784_9900

IMG_1786_9901


انجام جراحی قطع عضو سگ تصادفی توسط کادر جراحی بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان

DBYB8509_9903


درمان کفتار مجروح در بیمارستان تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

photo_2016-12-25_14-56-12_10012

photo_2016-12-25_14-56-25_10011


درمان یک قلاده روباه آسیب دیده در بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان

تشخیص اولیه : اوتیت که باعث فلجی یک طرفه صورت شده بود ، ناتوانی در غذا خوردن و بینایی 

درمان اولیه : قطره گوش سیپر و فلوکساسین + قطره چشمی بتامتازون + آنتی بیوتیک آمپی سیلین +قطره چشمی کلرامفنیک + ویتامین تراپی و سرم تراپی

photo_2016-12-26_12-27-39_10038


عمل جراحی و پین گذاری سگ مجروح که دچار شکستگی استخوان ران شده بود در بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان

photo_2016-12-26_12-26-59_10041

photo_2016-12-26_12-27-22_10040