معرفی دانشکده

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه لرستان فعالیت آموزشی خود را در زمینه ی آموزش دامپزشکی از سال1372با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی دامپزشکی به صورت یک گروه آموزشی در دانشکده ی کشاورزی آغاز  و از سال1380نیز نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته ی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی اقدام نمود. در سال1390 باتوجه به افزایش تعداد اعضا هیئت علمی و ایجاد بستر مناسب از قبیل زیرساخت ها و تکمیل ساختمان جدید دانشکده ی دامپزشکی با زیربنای حدود 6000 مترمربع، در چهار طبقه، در محل پردیس کمالوند و همچنین تجهیز آزمایشگاه های انگل شناسی، بافت شناسی و آسیب شناسی، باکتری شناسی،ایمنی شناسی و آزمایشگاه سلولی مولکولی، فیزیولوژی، بیوشیمی و سالن آناتومی نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری حرفه ای دامپزشکی و همچنین کارشناسی ارشد در رشته های انگل شناسی و باکتری شناسی اقدام نمود.

دانشکده دامپزشکی از سال1390هرساله و به صورت مداوم در مقاطع فوق الذکر، همچنین از سال 1397 در مقطع علوم آزمایشگاهی دامپزشکی نسبت به پذیرش دانشجو اقدام می نماید. دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه لرستان در حال حاضر متشکل از چهار گروه آموزشی «علوم پایه»، «میکرو بیولوژی و‌ بهداشت مواد غذایی دانشکده»، «علوم درمانگاهی» و «پاتوبیولوژی» است. از زیر مجموعه های دانشکده دامپزشکی، بیمارستان تخصصی دامپزشکی با تخصص های مربوطه در بخش های: داخلی دام کوچک و بزرگ، جراحی، کالبد گشایی، طیور، آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه در حال ارائه خدمات آموزشی و درمانی است.