معرفی تحصیلات تکمیلی

مراحل تصویب تا دفاع از پایان نامه دانشجویان دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد


گردش کار تصویب پیشنهاده (پروپوزال)

1- اطلاع از ظرفیت راهنمایی و مشاوره اساتید مورد نظر جهت همکاری در پایان‌نامه (رجوع به مدیر گروه)؛

2- انتخاب استاد راهنما و مشاور و درج اطلاعات ایشان در فرم «تعیین استاد راهنما»

3- دریافت «پروپوزال ارشد» یا «پروپوزال دکتری» و تایپ پروپوزال

4-دریافت کد رهگیری ایران داک:

  • برای دریافت این کد به سامانه «ایرانداک» مراجعه و ثبت نام کنید؛
  • پس از ثبت نام با کاربری خود وارد سامانه ایران داک شده و اطلاعات موضوع پروپوزال را در بخش پیشنهاده درج و مراحل دریافت کد رهگیری را انجام دهید؛

5- ثبت پروپوزال در سامانه «گلستان» از مسیر زیر

Capture1_20997

5- تحویل پروپوزال به همراه فرم «تعیین استاد راهنما» به مدیر گروه جهت طرح در شورای گروه؛

6- تعیین داور و تاریخ دفاع توسط گروه آموزشی؛


گردش کار دفاع از پایان نامه ارشد و دکتری

1-ثبت عنوان و چکیده پایان نامه توسط دانشجو در کاربرگ "پیشخوان خدمت" موجود در سامانه گلستان؛

نحوه ثبت پایان نامه در سامانه:

Capture_24833

2- تحویل یک نسخه از پایان نامه به همراه فرم «پیشنهادنامه دفاع پایان نامه دکتری» یا «پیشنهادنامه پایان نامه دفاع ارشد» به استاد راهنما جهت طرح در جلسه گروه و مشخص نمودن تاریخ دفاع و داور پایان نامه؛

3- ثبت کل پایان نامه در سایت همانند جویی(tik.irandoc.ac.ir

4- تأیید برگه «گواهی همانندجویی» توسط استاد راهنما(فایل راهنما

5- تأیید«کاربرگ شماره4 ب» توسط داور یا داوران پایان نامه؛
6- پرینت و تأیید گزارش 2359 از سیستم گلستان توسط مدیر گروه؛
7- مراجعه به کارشناس تحصیلات و تحویل برگه های پیشنهادنامه بزرگراری دفاع، تأییدیه همانندجویی، کاربرگ شماره 4 ب،کاربرگ مالکیت و اصالت پارسا به همراه گزارش تأیید شده 2359  حداقل 10 روز قبل از تاریخ دفاع؛
8- نصب اطاعیه دفاع در تایلو اعلانات توسط دانشجو حداقل یک هفته قبل از دفاع