خدمات

11_-_Copy_9877
 • تشخیص آبستنی در سری مختلف حیوانات
 • درمان انواع ناباروری در حیوانات مختلف
 • استفاده از سونوگرافی در تشخیص و درمان
 • ناباروری و درمان انواع عفونت های دستگاه تولید مثل
 • اصلاح انواع سخت زایی در حیوانات مختلف و کمک به تشخیص و درمان انواع ورم پستان، خروج جنین و شستشوهای رحمی

12_-_Copy_9878
 • جراحی دامهای بزرگ مانند مشکلات سر پستانک،سزارین، درمان فتق ها و بیماریهای شکم ،اخته ،جراحی دامهای کوچک، جراحی بافت های نرم و سخت ،ارتوپدی و پین گذاری . عقیم سازی سگ و گربه

13_-_Copy_9879
 • تشخیص و درمان بیماریهای دام های بزرگ اعم از گاو،گوساله ،اسب،کره اسب ،گوسفند،بز.....
 • تشخیص پراکندگی و میزان شیوع  اپیدمیولوژیک بیماریهای بومی دام های بزرگ در لرستان، انجام ECG در دام های بزرگ ، توصیه های پیشگیری از بیماریها و  واکسیناسیون دام های بزرگ.

14_-_Copy_9880
 • تشخیص و درمان بیماریهای طیور و معاینه و درمان پرندگان زینتی شامل ( طوطی، قناری ، مرغ عشق،کبوترو....)
 • تشخیص بیماریهای طیور بومی شامل(مرغ ،خروس،بوقلمون، اردک ، غاز ) . انجام آزمایشهای مختص پرندگان
 • جراحی پرندگان و تصویر برداری

15_-_Copy_9882
 • انجام انواع خدمات تصویر برداری برای دام های بزرگ و دام های کوچک و طیور و ........

16_-_Copy_9881

انجام آزمایش کامل خونی (CBC)  اندازه گیری پارامترهای بیوشیمیایی ، رنگ آمیزی زیل نیلسون

بررسی انگلهای خونی و مدفوعی ، بررسی نمونه های سیتولوژی ، آزمون رز- بنگال .


17_-_Copy_9883

تشخیص و درمان بیماریهای دامهای کوچک شامل سگ و گربه و ...  

انجام آزمایشات پاراکلینیکی ،انجام واکسیناسیون  و توصیه های پیشگیری از بیماریها، انجام خدمات جراحی تخصصی دام های کوچک ، انجام خدمات تصویر برداری (رادیولوژی ، سونوگرافی )


کالبد_گشایی_9884

کالبد گشایی و بازرسی تمام نمونه های ارجاعی به بخش پاتولوژی شامل نشخوار کنندگان، تک سمی ها ،پرندگان و ماهی . تفسیرماکروسکوپیک و تشخیص ضایعات بافتی نمونه برداری و پایدار سازی نمونه ها و ارسال آنها به آزمایشگاه پاتولوژی جهت تشخیص هیستوپاتولوژیک.