شهریار یاوری

کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی مولکولی مدرک تحصیلی دکتری تخصصی انگل شناسی داخلی ۱۲۱
سپه_18849

معصومه سپهوند

کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی و فارماکولوژی مدرک تحصیلی فیزیولوژی تلفن ۳۳۱۲۰۶۴۵ داخلی ۱۱۷
shahkerami_18780

زینب شاه کرمی

کارشناس آزمایشگاه ویروس شناسی و آسیب شناسی مدرک تحصیلی ایمنی شناسی تلفن ۳۳۱۲۰۶۴۵ داخلی ۱۲۰
چاری_18850

کبری چهاری

کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی مدرک تحصیلی بیوشیمی تلفن ۳۳۱۲۰۶۴۵ داخلی ۱۲۲
ghazei_18858

مژگان قاضی زاده

مسئول دفتر رئیس دانشکده مدرک تحصیلی کارشناسی تلفن ۳۳۱۲۰۱۰۹
Capture2_21644

یعقوب رضایی

کارشناس تحصیلات تکمیلی مدرک تحصیلی ارشد حسابداری
IMG_18778

حجت اله بیرانوند

کارشناس پژوهش مدرک تحصیلی ریاضی تلفن ۳۳۱۲۰۱۰۹
001_18988

عباس پیرزادی

کارشناس آزمایشگاه بافت شناسی مدرک تحصیلی بافت شناسی تلفن ۳۳۱۲۰۶۴۵ داخلی ۱۲۳
Screenshot_۲۰۱۸-۱۰-۲۱-۱۷-۵۸-۵۸_19033

غلامحسین زمانی

مدیر داخلی بیمارستان دامپزشکی مدرک تحصیلی کارشناسی