باکتری شناسی

DSC05852_10415

کارشناس آزمایشگاه: زینب شاکرمی

کارشناسی: علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

کارشناسی ارشد: ایمنی شناسی دامپزشکی


microbview_10367

نمای آزمایشگاه

viewmic_10368

  نمای آزمایشگاه

DSC05816_10592

انکوباتور CO2

DSC05817_10593

  لامینار فلو 2 - هود بیولوژی کلاس 2

angobatgerman_10369

انکوباتور و  فور ساخت ممرت آلمان

angobator_10370

  انکوباتور یخچال دار شیکردار

autoklaw_10371

اتوکلاو

drier_10373

  فریز درایر

microscob2_10375

میکروسکوپ

microscob_10376

نما

azmicrob1_9336

نما

DSC05819_10594

فور ایرانی شرکت بهداد

DSC05821_10597

بن ماری

DSC05824_10598

شیکر ارلن