گروه علوم درمانگاهی

علوم درمانگاهی

رشته «دكتري عمومي دامپزشکی» مطابق آئین نامه ی مصوب شورای عالی برنامه ریزی، به دو مرحله «پيش درمانگاهي» و مرحله «درمانگاهي» تقسیم می­شودكه مدت تحصیل در آن معمولاً شش سال تحصيلي به طول مي انجامد. دانشجویان این رشته پس از گذراندن واحدهای درسی مرحله اول در مدت 7 نیمسال تحصیلی و قبولی در آزمون جامع پيش درمانگاهي مجوز ورود به دوره علوم درمانگاهي را اخذ می­کنند. هدف اصلی در مرحله علوم درمانگاهی کسب مهارت های بالینی و تشخیصی توسط دانشجویان است. در مرحله درمانگاهی دانشجویان با گذراندن واحدهایی در زمینه های طب بالینی، بیهوشی، جراحی، روش های آزمایشگاهی، تصویر برداری تشخیصی، مامایی و بیماری های تولید مثل مهارت و ورزیدگی لازم در تشخیص­های بالینی و اقدامات درمانی بر روی دام­های بیمار را کسب می کنند.

دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان پس از جذب اعضای هیئت علمی با تخصص های جراحی، مامایی و بیماری های تولید مثل، بیماری های دام بزرگ، بیماری های طیور وکلینیکال پاتولوژی با افتتاح بیمارستان تخصصی دامپزشکی در مهرماه سال 1395 برای تسهیل دسترسی دانشجویان این رشته به دام بیمار شرایط رسیدن به اهداف آموزشی رشته علوم درمانگاهی را فراهم آورد.

دانشجویان پس از طی دروس بالینی و کارورزی خود در بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشکده در کنار اساتید هر بخش توانایی لازم برای تهیه تاریخچه کامل از دام بیمار، انجام کامل معاینات بالینی، اجرا و تفسیر آزمون های تشخیصی آزمایشگاهی، تشخیص تفریقی، تشخیص نهایی بیماری، نسخه نویسی و ارائه برنامه درمانی مورد نیاز را پیدا کرده و در طی این دوره است که دانشجو نحوه انجام ارتباط کلامی و مؤثر با صاحب دام، همکاران و سایر شاغلین در بخش دامپزشکی را فرا می­گیرد.