06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٨ مهر ١٣٩٦

امروز

نمایش متن خبرروز دامپزشکی بر اساتید و دانشجویان دامپزشکی مبارک باد
روز دامپزشکی بر اساتید و دانشجویان دامپزشکی مبارک باد
روز دامپزشکی بر اساتید و دانشجویان دامپزشکی مبارک باد
 ١١:٣٥ - شنبه ١٥ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی از دانشگاه لرستان فارغ التحصیل شد
اولین دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی از دانشگاه لرستان فارغ التحصیل شد
آقای حمید نوربخش دانشجوی رشته دکتری عمومی دامپزشکی به عنوان اولین دانشجوی این رشته در دانشکده دامپزشکی از پایان نامه خود دفاع کرد.
 ١١:٣٥ - چهارشنبه ٥ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
جشن دانش آموختگی دانشجویان اولین دوره دکترای عمومی دامپزشکی
جشن دانش آموختگی دانشجویان اولین دوره دکترای عمومی دامپزشکی
جشن دانش آموختگی دانشجویان اولین دوره دکترای عمومی دامپزشکی ورودی سال 1390
 ١١:٣١ - سه شنبه ١٣ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه پرورش زالو
کارگاه پرورش زالو و زالو درمانی
برگزاری کارگاه پرورش زالو و زالو درمانی در دانشکده دامپزشکی
 ١٢:٢٨ - شنبه ١٠ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات