لینکهای دامپزشکی

کسی که برای التیام درد انسانها می کوشد مهربان است و کسی که برای درد حیوانات دل می سوزاند مهربان ترین انسان هاست.
 • بازدید از دانشکده و بیمارستان دانشکده
  بازدید مدیر کل محترم دامپزشکی استان و هیأت همراه از دانشکده و بیمارستان دامپزشکی دانشگاه لرستان

 • کمیسیون تخصصی دامپزشکی
  انتصاب اعضای کمیسیون تخصصی دامپزشکی

 • تجهیز آزمایشگاه
  تجهیز آزمایشگاه به آخرین وسایل و تکنیک های تحقیقاتی

 • انتخابات کمیسیون تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان
  جلسه انتخاب اعضاء کمیسیون تخصصی دامپزشکی هیات ممیزه دانشگاه لرستان

 • تاسیس دو انجمن علمی علوم پایه و پاتوبیولوژی
  تاسیس دو انجمن علمی علوم پایه و پاتوبیولوژی

 • افتتاح بیمارستان تخصصی دامپزشکی روز شنبه مورخ 14/12/1395
  سفر یک روزه وزیر علوم تحقیقات و فناوری به خرم آباد و افتتاح بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان

 • انتخابات هیات ممیزه
  برگزاری انتخابات اعضای هیات ممیزه دانشگاه لرستان

 • جشنواره فیلم آموزشی
  جشنواره فیلم آموزشی

 • بیمارستان تخصصی دامپزشکی
  بیمارستان تخصصی دانشکده دامپزشکی

 • بیمارستان تخصصی دامپزشکی
  تکمیل و تجهیز بیمارستان دامپزشکی

لینکهای داخلی
پیوندهاپی
پیوندها