لینکهای دامپزشکی

کسی که برای التیام درد انسانها می کوشد مهربان است و کسی که برای درد حیوانات دل می سوزاند مهربان ترین انسان هاست.
 • ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دکترای عمومی دامپزشکی
  ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت

 • جشنواره فیلم آموزشی
  جشنواره فیلم آموزشی

 • انتخابات هیات ممیزه
  برگزاری انتخابات اعضای هیات ممیزه دانشگاه لرستان

 • بازید مدیر کل محیط زیست آقای فتحی بیرانوند از بیمارستان دانشکده
  بازدید از بیمارستان دامپزشکی روز 16 آذر 95

 • پژوهشگر برتر
  تقدیر و تشکر از دو نفر اعضای هیات علمی دانشکده دامپزشکی

 • بیمارستان تخصصی دامپزشکی
  تکمیل و تجهیز بیمارستان دامپزشکی

 • ساختمان دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان
  دانشکده دامپزشکی

لینکهای داخلی
پیوندهاپی
پیوندها