06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠

امروز

معرفی معاونت

alizadeh

دکتر مجید طاعتی

رشته تحصیلی:فيزيولوژي

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل: taati.m@lu.ac.ir

تلفن تماس33120604 -066

صفحه شخصی دکتر طاعتی


سوابق علمی و تحصیلی:


1- دریافت دکتری حرفه ای در سال 1373 از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران دریافت تخصص فیزیولوژی دامپزشکی از دانشگاه تهران در سال 1384

سوابق اجرایی:


1- مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی .

2- عضو شورای انتشارات دانشگاه .

3-معاونت آموزشی دانشکده دامپزشکی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات