06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٧

امروز

اخبار > تاریخ برگزاری آزمون جامع پیش درمانگاهی مشخص شد  چاپ        ارسال به دوست

تاریخ برگزاری آزمون جامع پیش درمانگاهی مشخص شد

 بر اساس مصوبه «کمیته برگزاری امتحان جامع پیش درمانگاهی» آزمون جامع پیش درمانگاهی دانشجویان ورودی سال 94 دکتری عمومی دامپزشکی 10 صبح روز شنبه مورخ  97/11/27  در دانشکده دامپزشکی برگزار خواهد شد.

مطابق آئین نامه ی مصوب شورای عالی برنامه ریزی، دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی پس از گذراندن واحدهای درسی مرحله اول در مدت 7 نیمسال تحصیلی و قبولی در آزمون جامع پيش درمانگاهي مجوز ورود به دوره علوم درمانگاهي را اخذ می کنند.


١٢:٢٥ - شنبه ١٥ دی ١٣٩٧    /    شماره : ٤٩٠٨    /    تعداد نمایش : ١٨٦خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات