منو اصلی
سالن تشریح

 

 

                     

 

 

                      

    کمپرسور باد                                                                                                                   اسکلت اسب

                     

   نما                                                                                                                               نما

 

                     

    اره برقی استخوان بر                                                                                      اره برقی استخوان بر از نمایی دیگر                                        

 

                        

       دستگاه فیکس کردن لاشه                                                                                         نما

 

                     

      چهار پایه و جک بالابر  لاشه                                                                                  چهار پایه و جک بالابر  لاشه

  

                      

     نمای سالن تشریح                                                                                                          استخوان انواع حیوانات

 

 

 

 

کارشناس آزمایشگاه : عباس پیرزادی
کارشناسی : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
کارشناسی ارشد: بافت شناسی
پست الکترونیک : pirzadehabbas@yahoo.com