منو اصلی
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

معاون آموزشی دانشکده : دکتر مجید طاعتی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : فیزیولوژی

رتبه علمی : دانشیار

گروه: علوم پایه دامپزشکی

دانشکده : دامپزشکی

ایمیل: taati.m@lu.ac.ir