منو اصلی
ریاست دانشکده دامپزشکی

ریاست دانشکده دامپزشکی: دکتر محسن عباسی

مدرک تحصیلی : دکترا

رشته تحصیلی : علوم تشریحی

رتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی : گروه علوم پایه  دامپزشکی

دانشکده : دامپزشکی

ایمیل: abbasi521@yahoo.com