06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٣ مرداد ١٣٩٦

امروز

تاریخچه دانشکده

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه لرستان فعالیت آموزشی خود را در زمینه ی آموزش دامپزشکی از سال 72 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی دامپزشکی به صورت یک گروه آموزشی در دانشکده ی کشاورزی شروع ، و از سال 80 نیز نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته ی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی اقدام نموده است.در سال 90 با توجه به افزایش تعداد اعضا هیات علمی و ایجاد بستر مناسب از قبیل زیرساخت ها و تکمیل شدن ساختمان جدید دانشکده ی دامپزشکی با زیربنای حدود 6000 مترمربع و در 4 طبقه در محل پردیس کمالوند و همچنین تجهیز آزمایشگاه های انگل شناسی ، بافت شناسی و آسیب شناسی ، باکتری شناسی ،ایمنی شناسی و آزمایشگاه سلولی مولکولی ، فیزیولوژی ، بیوشیمی و سالن آناتومی نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری حرفه ای دامپزشکی و همچنین کارشناسی ارشد در رشته های انگل شناسی و باکتری شناسی اقدام نموده است و از سال 90 تاکنون هرساله و به صورت مداوم نسبت به پذیرش دانشجو در مقاطع فوق الذکر اقدام می نماید. دانشکده ی دامپزشکی در شرایط کنونی دارای چهار گروه آموزشی علوم پایه ، علوم درمانگاهی ، پاتوبیولوژی ،بهداشت مواد غذایی و آبزیان می باشد.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات