اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد باکتری شناسی آقای حامد عالمی

✅جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد باکتری شناسی

❇️موضوع:

جستجوی مولکولی ژن مقاومت به سفوتاکسیم در کلبسیلاهاي جدا شده از عفونت ادراری در بيماران سرپايي مراجعه كننده به مراکز درمانی سطح شهر خرم آباد در سال 1399

🔸استاد راهنما: جناب آقای دکتر نعمت شمس

🔹اساتید مشاور: 

۱: دکتر کیانا شاه زمانی

۲: خانم بهارک میرزاوند

🟩 استاد داور: دکتر امین جایدری  

⬅️ نگارنده : حامد عالمی

🕐زمان: دوشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۳ بعد از ظهر

🔰مکان: به صورت مجازی برگزار می‌شود


۱۴۰۰/۱۱/۲۱ - ۰۰:۰۰
۶۲۸ بازدید