اخبار

تقدیر معاونت محترم آموزشی و مدیر امور آموزشی دانشگاه لرستان

۱۴۰۳/۰۲/۱۷

تقدیر معاونت محترم آموزشی و مدیر امور آموزشی دانشگاه لرستان از زحمات مدیر آموزش دانشکده دامپزشکی آقای امین عزیزی پور

گزارش تصویری

۱۴۰۳/۰۲/۱۷ - ۰۹:۵۷
۸۶ بازدید