اخبار

ارتقاء مرتبه علمی یک عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی

۱۴۰۱/۰۴/۰۴

هیئت ممیزه دانشگاه لرستان، به ریاست دکتر علی نظری، با ارتقای مرتبه‌ی علمی جناب آقای دکتر حميدرضا شكراني از اعضای هیئت علمی گروه آموزشي پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، موافقت کرد.

به گزارش اداره روابط عمومی دانشگاه لرستان، نشست سوم از دور پنجم هیئت ممیزه دانشگاه لرستان، روز چهارشنبه، اول تیرماه، به ریاست دکتر علی نظری (سرپرست دانشگاه لرستان)، برگزار و با ارتقای مرتبه‌ی علمی جناب آقای دکتر حميدرضا شكراني از مرتبه علمی استادیار به مرتبه علمی دانشیار، موافقت شد.


۱۴۰۱/۰۴/۰۴ - ۰۷:۱۳
۴۸۷ بازدید