اخبار

انتصاب دکتر امیر زکیان به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و فناوری دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

۱۴۰۰/۱۱/۱۲

جناب آقای دکتر امیر زکیان 

عضو محترم هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان 

انتصاب حضرت عالی را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و فناوری دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

مدیریت دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان


۱۴۰۰/۱۱/۱۲ - ۰۰:۰۰
۸۵۷ بازدید