اخبار

دکتر امین جایدری به عنوان سرپرست دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان منصوب شد.

با حکم دکتر علی نظری، سرپرست دانشگاه لرستان، دکتر امین جایدری به عنوان سرپرست دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان منصوب شد

دکتر امین جایدری، دارای رتبه‌ی علمی دانشیاری و عضو هیئت علمی گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان است.

همچنین، دکتر علی نظری، سرپرست دانشگاه لرستان از دکتر محسن عباسی، رئیس پیشین دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان به خاطر زحمات و اقدامات انجام شده، تقدیر کرد.

در حکم سرپرست دانشگاه لرستان خطاب به دکتر امین جایدری، آمده است:

«امید است با استفاده از توان تخصصی اعضای محترم هیئت علمی و یاوران محترم علمی (کارکنان)، بهره‌گیری از توان بالقوه موجود در استان لرستان و تقویت و گسترش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، موجبات ارتقای بیش از پیش دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان را فراهم آورید».

 


۱۴۰۰/۱۰/۰۵ - ۰۰:۰۰
۱۳۶ بازدید