اخبار

دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان در فهرست انجمن دامپزشکی آمریکا ثبت شد

۱۳۹۹/۱۱/۰۲

با پی گیری های دانشکده دامپزشکی و همکاری روابط بین الملل دانشگاه لرستان و همکاری های علمی بین المللی وزارت عتف نام دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان در لیست دانشکده های مورد تأیید انجمن دامپزشکی آمریکا قرار گرفت. انجمن دامپزشکی آمریکا از قدیمی ترین و معتبرترین انجمن های دامپزشکی جهان بوده و در تمامی رده های دامپزشکی حامی این حرفه می باشد و ثبت نام دانشکده ها در این لیست به اعتبار سنجی مدارک تحصیلی دانشجویان متقاضی ادامه تحصیل در سایر کشورها کمک می کند. این انجمن در حال حاضر بیش از 97 هزار عضو دارد.


۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - ۰۰:۰۰
۹۳۶ بازدید