اخبار

قبولی دانشجویان دامپزشکی در آزمون دکترای تخصصی دامپزشکی سایر دانشگاه های کشور

۱۳۹۹/۰۹/۱۸

در سال تحصیلی جدید تعدادی از دانشجویان دانشکده دامپزشکی در دوره دکترای تخصصی دامپزشکی در سایر دانشگاه های کشور پذیرفته شدند. ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای آنان این موفقیت را خدمت دانشجویان محترم و همکاران دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان تبریک عرض می نمائیم.

اسامی دانشجویان و رشته پذیرفته شده آنان به شرح ذیل است:

1- فرشید داودی؛ رشته جراحی دامپزشکی؛ دانشگاه ارومیه

2- خسرو صفری نیکرو؛ رشته جراحی دامپزشکی؛ دانشگاه فردوسی مشهد

3- نیما مظفری؛ رشته جراحی دامپزشکی؛ دانشگاه ارومیه

4- فروغ پیرهادی؛ رشته فارماکولوژی؛ دانشگاه شیراز

5- زهرا داودآبادی؛ رشته کلینیکال پاتولوژی؛ دانشگاه شهید چمران

6- امیرحسین حافظیان؛ رشته جراحی دامپزشکی؛ دانشگاه آزاد واحد کرج

7- یاسین ولیزاده؛رشته رادیولوژی دامپزشکی؛ دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

8- شیرین محمدی پور؛ رشته باکتری شناسی؛ دانشگاه شهید باهنر

9- بهارک میرزاوند؛ رشته باکتری شناسی؛ دانشگاه شهید چمران

10- احسان جوانمرد؛ رشته انگل شناسی پزشکی؛ دانشگاه تهران

11- سروش افشارقهرمانی؛ رشته بهداشت مواد غذایی؛ دانشگاه تهران

 


۱۳۹۹/۰۹/۱۸ - ۰۰:۰۰
۱۴۰۰ بازدید