اخبار

تبریک ارتقاء دکتر عباس رئیسی به رتبه دانشیاری

۱۳۹۹/۰۷/۲۱

جناب آقای دکتر عباس رئیسی بدینوسیله ارتقاء جنابعالی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را،  که نشان از شایستگی و تجارب ارزشمند علمی و اجرایی شما است، تبریک عرض می نمایم. مطمئن هستم این موفقیت، مقدمه ای برای فعالیت های موثرتر جنابعالی در راستای پیشرفت و ارتقاء جایگاه علمی دانشکده دامپزشکی در استان خواهد بود. برایتان از درگاه ایزد منان آرزوی موفقیت، سلامتی، سربلندی و توفیقات روز افزون در خدمت به میهن عزیزمان را دارم.


۱۳۹۹/۰۷/۲۱ - ۰۰:۰۰
۷۷۱ بازدید