06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦

امروز

اخبار > آزمون جامع پیش درمانگاهی  چاپ        ارسال به دوست

آزمون جامع پیش درمانگاهی برای ورودی های 93 دکتری عمومی دامپزشکی

آزمون جامع پیش درمانگاهی

 در جلسه ی روز سه شنبه  مورخ 96/09/21 «کمیته برگزاری امتحان جامع پیش درمانگاهی» مقرر گردید امتحان جامع پیش درمانگاهی برای ورودی های 93 دکتری عمومی دامپزشکی در ساعت 10 روز دوشنبه 23 بهمن 96 در دانشکده دامپزشکی برگزار گردد.

مطابق آئین نامه ی مصوب شورای عالی برنامه ریزی، دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی پس از گذراندن واحدهای درسی مرحله اول در مدت 7 نیمسال تحصیلی و قبولی در آزمون جامع پيش درمانگاهي مجوز ورود به دوره علوم درمانگاهي را اخذ می کنند.


١٤:٢٦ - سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩٦    /    شماره : ٣٧٠٣    /    تعداد نمایش : ٧٦خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات