منو اصلی
آزمایشگاه ویروس شناسی

                         

    پاور سوپلای                                                                                                                                       شیکر  VDRL

 

                        

          فور                                                                                                                                           بن ماری سرولوِژی

 

                         

     ترازوی دیجیتالی سه صفر                                                                                                        هیتر همزن مغناطیسی                                                                                     

 

                           

     PH    متر                                                                                                                                     هود لامینار کلاس 2

 

                           

         انکوباتور                                                                                                                           میکروسانتریفیوژ

               

                           

     شیکر ارلن                                                                                                                                  انکوباتور جوجه کشی

 

                             

          هود شیمیایی                                                                                                                              الایزاریدر

 

                          

   سانتریفیوژ                                                                                                                                       

                   

          میکروسکوپ اینورت   

                                                                                                           

 

کارشناس آزمایشگاه :   زینب شا کرمی

کارشناسی : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

کارشناسی ارشد : ایمنی شناسی دامپزشکی

پست الکترونیک : shakarami_60@yahoo.com