منو اصلی
سالن تشریح

 

 

 

 

 

                      

    کمپرسور باد                                                                                                                   اسکلت اسب

                     

   نما                                                                                                                               نما

 

                     

    اره برقی استخوان بر                                                                                      اره برقی استخوان بر از نمایی دیگر                                        

 

              

 

          

       دستگاه فیکس کردن لاشه                                                                                         نما

 

                     

 

 

      چهار پایه و جک بالابر  لاشه                                                                                  چهار پایه و جک بالابر  لاشه

 

     

 

                 

     نمای سالن تشریح                                                                                                          استخوان انواع حیوانات

 

 


 

 

 

 

کارشناس آزمایشگاه : عباس پیرزادی
کارشناسی : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

کارشناسی ارشد: بافت شناسی
پست الکترونیک : pirzadehabbas@yahoo.com