منو اصلی
آزمایشگاه بافت شناسی

 

           

       نما                                                                                                                                        نما

          

   نما                                                                                                                                         نما

           

   دستگاه سه تیکه قالب گیری                                                                                            دستگاه پاساژ بافت  دیجیتال

           

     میکروتوم   ایرانی                                                                                                                         دستگاه پاساژ بافت خودکار و دستی

           

     میکرو توم آلمانی                                                                                                                 نما

            

  میکروسکوپ المپیوس                                                                                                           میکروسکوپ اپتیکا

            

     میکروسکوپ لایتز                                                                                                             لوپ

             

    میکروسکوپ هاریسون                                                                                                      دستگاه عکس برداری از  نمونه های بافتی

                 

     سیستم مانیتورینگ کلاس                                                                                                     هود

 
 
کارشناس آزمایشگاه : عباس پیرزادی
کارشناسی : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
کارشناسی ارشد: بافت شناسی
پست الکترونیک : pirzadehabbas@yahoo.com